Projecten

Op deze pagina verzamelen we binnenkort alle mogelijk informatie over lopende en voorbije Tuinstraten-projecten.

Green Deal Tuinstraten ↗

Deze Green Deal bundelt de krachten om tuinstraten in heel Vlaanderen mainstream te maken, in de stad en daarbuiten.

Tuinstraten in de Kempen ↗

In elke Kempense gemeente willen we 2 tuinstraten maken! Inwoners uit 36 straten stelden hun straat reeds kandidaat.

Tegeltaxi Antwerpen ↗

Wat als we al onze gewipte stoeptegels verzamelen in een gemeenschappelijke kelder… Burgers in Antwerpen organiseren zelf een tegeltaxi en bib.