De betere brainstorm

Veel ideeën, veel vergaderingen, veel meningen … en toch valt je project stil? Met enige structuur voorkom je dat vergaderingen uitlopen, goesting verdampt en je plan verzandt. Hou je bij het verzamelen en uitwerken van een project aan een strak plan. Een brainstorm met je buren is een goed begin.

Vier stappen om alles uit een brainstorm te halen

Stap 1: Bereid de brainstorm goed voor

Start met een concrete vraag. Niet: ‘Programma burendag’. Wel: ‘Hoe maken we onze eerste burendag onvergetelijk?’, ‘Hoe vergroten we ons kernteam?’, ‘Hoe vinden we helpende handen voor het straatfeest?’

Zoek een aangename omgeving. Kies voor een rustig, ruim lokaal met licht en lucht. Of zet kampeerstoeltjes buiten en brainstorm op straat. Schrijfgerief, post-its, beamer klaar? Alle gsm’s uit? Go!

Nodig constructieve buren uit. Maak een groepje van twee tot twaalf personen. Nodig mensen persoonlijk uit met een sympathiek kaartje. Maak duidelijk wat het doel is van de bijeenkomst. Verplicht niemand.

Zorg voor een goede mix. Eigenaars en huurders, jong en oud, man en vrouw, doeners en denkers. Nodig eventueel iemand van een ander straatcomité of een medewerker van de stad uit. Zo verzeker je je van een nieuwe blik, extra ervaring en input.

Quote: Soms moet je afstand nemen om dichter bij de oplossing te komen.

Stap 2: Doorloop drie fasen

In een brainstorm pak je een probleem of uitdaging van je straat aan of verzamel je ideeën voor je project. Dat doe je in drie stappen. Elke stap vraagt specifieke technieken.

Analyseren. Je komt tot een duidelijke probleemstelling of vraag. Is dit het échte probleem? Waar gaan we voor? Hoe bakenen we af? Wat zijn de feiten, behoeften? Zijn er dingen onzichtbaar? Wat houd je tegen om het probleem op te lossen?


Verbreden. Je bedenkt zoveel mogelijk oplossingen voor een probleem met een brainstormtechniek. Hier vind je een overzicht van enkele methoden. Of doe een SWOT-analyse en ontdek je sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Of hou een ‘snelle vergadering’. Of verbeter een proces in drie overlegmomenten.


Selecteren. Je maakt een shortlist uit de lange lijst ideeën uit de vorige fase. Je selecteert de beste ideeën, evalueert ze en maakt ze sterker.


Stap 3: Volg deze gouden brainstormregels

Elk idee is goed. Hiërarchie, leeftijd of kennis bepalen niet hoe belangrijk de inbreng is. Hoe meer ideeën je verzamelt, hoe beter. Slechte ideeën bestaan niet.

Een idee is van iedereen. Een goed idee heeft vele moeders. Associeer en bouw verder op een idee van iemand anders.

Geen ‘ja, maar’. Oordeel tijdens de brainstorm niet over ideeën. Reageer niet met: ja, maar … Laat beperkingen zoals budget, wetten, tradities achterwege. Uit een onrealistisch idee groeit in een latere fase misschien een haalbaar concept.

Maak het leuk. Zorg voor een fijne omgeving, koekjes op de tafel en een energiegevende start. Strek tijdig de benen, lach, bedenk zotte ideeën en werkvormen.

Quote: Alleen mensen die denken kunnen van gedachten veranderen

Stap 4: Ga aan de slag met de resultaten

Selecteer ideeën. Kies de drie beste ideeën. Combineer gerust ook voorstellen. Werk die ideeën concreter uit. Dat kan eventueel in een kleiner groepje.

Maak er werk van. Bepaal samen wanneer je welk idee wil realiseren.

Zorg voor opvolging.

  • Sluit elke sessie af met een stand van zaken: verdere timing en afspraken, taakverdeling voor volgende stappen, datum voor een volgend overleg.
  • Maak een bondig verslag. Koppel meteen actiepunten aan de ideeën.
  • Hou het brainstormgroepje op de hoogte.

Bedank alle deelnemers voor hun tijd, inzet en enthousiasme.


Wil je meer info? Op de site van Brainssstorm vind je interessant leesvoer.