Sluit een buurtcontract

Samen de groenbeplanting beheren op straat. Een moestuin starten in een hoek van het plein. Het kan een goed idee zijn om er een afsprakennota of contract voor op te maken dat alle partijen verbindt: burgers, stads-, districts- of gemeentediensten, ondernemers.

Een contract bindt twee of meer partijen. Zodra burgers een ingreep doen op het openbaar domein, komt er op zijn minst een tweede partij bij: de overheid. Contracten kunnen wurgend zijn, maar evengoed getuigen van een belofte voor ondersteuning. In een afsprakennota of contract leg je vast wat je van elkaar verwacht. Goede afspraken maken goede vrienden.

Drie mogelijkheden

Optie 1: Afsprakennota onder buren

Als je veel groen in je straat onderhoudt, maak je daar met je buren best afspraken over. Je verdeelt de taken. Dat maakt de inzet voor iedereen haalbaar en biedt garanties voor een duurzaam beheer. Wie geeft wanneer welk deel van het groen water? Wie verzorgt het jaarlijkse onderhoud van de regenton? Wie snoeit? Wie plant? Wie contacteert de stadsdiensten bij vragen? Die afspraken op papier zetten, brengt duidelijkheid, transparantie en gemoedsrust.

Buren staan rond een regenton aan de voorgevel
Hoe verdeel je de taken in een tuinstraat? Een afsprakenkader brengt duidelijkheid en gemoedsrust.

Optie 2: Buurtcontract met de lokale overheid

Een buurtcontract is een overeenkomst tussen burgers en lokale overheid voor een kleinschalige ingreep op het openbaar domein, denk aan plantenbakken, boomspiegels of groenslingers. Steun, voorwaarden en mogelijkheden verschillen van locatie tot locatie. Voor Antwerpen geldt dat minimaal drie buren zich engageren om te zorgen voor aanplantingen of het onderhoud van een stukje openbaar domein. De stad ondersteunt in de vorm van planten, advies, een toelage voor materiaal, overleg met andere stadsdiensten en evaluatie (met de schepen). Dit zijn bijvoorbeeld de spelregels voor district Antwerpen.


Optie 3: Contract voor het beheer van een tuinstraat als gemeengoed

Groep ouderlingen rond een grote tafel op straat
In een straatcontract staat de zorg voor elkaar en het gemeengoed centraal.

Een contract voor het beheer van een tuinstraat als gemeengoed gaat verder dan een buurtcontract. Zo’n straatcontract is maatwerk. Burgers en lokale overheid leggen in onderling overleg en wederzijds vertrouwen beheersafspraken vast. De partijen erkennen elkaars expertise. De zorg voor elkaar en het gemeengoed staat centraal. De focus ligt op het collectief belang, het gedeeld beheer van publieke ruimtes of installaties en het versterken van de samenwerking. Er is wederzijds aandacht voor noden en dromen. Zo’n contracten zijn nog niet ingeburgerd. Tijd om ze in de praktijk uit te testen?

Een voorbeeld van zo’n straatcontract vind je hier.

Het gaat over het beheer van een tuinstraat, maar kan overal van pas komen waar samenwerking tussen burgers en administratie nodig is: gemeenschapstuinen, leegstaande gebouwen, parken, pleinen, buurtcomposteerplaatsen, convenanten in het kader van de Burgerbegroting, en waarom niet: een overdekte fietsenstalling met laadpaal voor een elektrische deelbakfiets in een straat.

Het raamwerk van dit contract is gebaseerd op de ervaringen van Commons Lab Antwerpen met betrekking tot convenanten in het kader van de burgerbegroting, buurtcontracten met de lokale overheid, info verzameld tijdens de Commons Assembly ‘Antwerpen Tuinstad’ en de wetgeving in Bologna (Bologna Regulation on Public Collaboration for Urban Commons). De link naar het beleid in Bologna vind je hier.