Deel een auto

Een deelauto is beter voor je financiën, het milieu, het ruimtegebruik. Je betaalt niet langer voor een vehikel dat ongeveer 95 procent van de tijd ongebruikt aan de kant staat. Je neemt niet langer een deel van de schaarse openbare ruimte in. Wist je dat één deelauto twaalf particuliere wagens van de baan houdt?

Mobiliteit is een beladen onderwerp. Autobezit geeft vrijheid: de autolobby injecteert die mythe zowat dagelijks in de maatschappij. Maar hoe vrij ben je als autobezitter als je voortdurend in de file staat? Als je vaak erg lang naar een parkeerplaats moet zoeken?

Bestelwagen
Met autodelen organiseer je je autogebruik meer op maat van je behoeften.

De voordelen van een deelauto zijn divers. In een deelsysteem gebruik je het voertuig dat je echt nodig hebt. Zaterdag rijd je met een bestelwagen naar het containerpark. Zondag met een minibus naar de Ardennen. Woensdag gebruik je voor je werk een kleine elektrische wagen. Je autogebruik is meer op maat van je behoeften.

Behoefte verkleint

Met een deelauto verkleint je behoefte aan een wagen. Eenmaal bevrijd van autobezit, neem je sneller de fiets of het openbaar vervoer. Je doet dat niet uit noodzaak – want je beschikt over een deelauto – maar omdat het handiger is.

Veel mogelijkheden

Er zijn soorten deelauto’s. Sommige systemen stimuleren eerder het autogebruik. Het publiek hiervan staat wantrouwig tegenover het STOP-principe (stappen-trappen-openbaar vervoer-privévervoer). Het gaat eerder om impulsgebruik.

Parkeerplaats voor deelauto
Eén deelauto betekent twaalf auto’s minder in de stad. (Beeld: Ecohuis)

Er zijn systemen die van onderuit komen en democratische, milieubewuste principes hanteren.

  • Je kan lid worden van een coöperatie zoals Partago
  • Je kan een eigen deelsysteem opzetten met je buren, bijvoorbeeld via Cozycar.
  • Je kan in een bestaand systeem stappen. Cambio is een bekend voorbeeld.

Een overzicht van alle autodeelmogelijkheden staat op Autodelen.net.