Organiseer een Vlaanderen (Tuinstraten)feest!

Wilt u een Tuinstraatfeest organiseren in het weekend van vrijdag 28 tot zondag 30 juni, in de aanloop tot de Vlaamse Feestdag van maandag 1 tot woensdag 10 juli of op de Vlaamse feestdag van donderdag 11 juli 2024 zelf? Dan kan u daarmee organisatiepartner worden voor Vlaanderen Feest! en zo in aanmerking komen voor een optie op een feestcheque.

Vlaanderen Feest! mikt op activiteiten die mensen in groep bij elkaar brengen rond een programma met een niet-competitief karakter dat plaatsvindt op één vaste locatie binnen de eigen gemeente of stad.
Van activiteiten binnen het kader van Vlaanderen Feest! wordt daarnaast ook verwacht dat ze een voldoende open karakter hebben, hetzij door zich te richten naar alle bewoners van een straat of wijk (bij buurtinitiatieven) hetzij door zich te richten naar een algemeen publiek (bij verenigingsactiviteiten).

Hou er rekening mee dat een heleboel organisatiekosten wel in aanmerking komen voor recuperatie via de feestcheque (optredens en/ of acts, voorzieningen voor animatie, infrastructuur, logistiek, promotie techniek, taksen en verzekeringen, voedsel en drank (tot max. 85 euro), …) maar een aantal specifieke uitgavencategorieën niet (inschakeling van personeel, verzending, voorziening van prijzen voor een tombola e.d.  uitgaven verbonden aan programma’s die niet beantwoorden aan de criteria om in aanmerking te komen…). De optie op een feestcheque wordt omgezet in een effectief bedrag op basis van een in te dienen bewijsdossier na afloop.

Van elke betrokken organisator die kandideert voor een feestcheque wordt uiteraard verwacht dat hij de activiteit promoot en presenteert als onderdeel van Vlaanderen Feest! Het materiaal daarvoor is gratis beschikbaar en u kan hier al kennis maken met de na te leven bepalingen.

Kandideren met een lokaal initiatief en zo uitzicht krijgen op de feestcheque kan vanaf maandag 11 maart via het formulier dat dan beschikbaar is op deze webstek. Een informatienota met alles wat u als organisator moet weten en concreet doen, kan dan ook geraadpleegd worden. Als de kandidatuur ontvankelijk is, honoreert Vlaanderen Feest! de samenwerking met een optie op een feestcheque tot €170.

Meer info: Thuispagina – aankondiging 2024 – Vlaanderen Feest