Composteer met de buren

Hoe groter, hoe efficiënter. Voor compost gaat dat alvast op. Composteren met je buren spaart ruimte en tijd. De kwaliteit en kwantiteit van de compost is hoger als je composteert in grotere en verschillende bakken. Ideaal voor samentuinen.

Ongeveer een derde van het huishoudelijk afval is composteerbaar. Heb je thuis geen plaats voor een composthoop of wormenbak? Tijd om composteren en in de wijk een composthoop aan te leggen. In de ideale wereld schakel je kippen in om het proces van composteren te starten. Als je de ruimte hebt om meerdere bakken te plaatsen, maakt dat het omzetten van afval naar compost overzichtelijker en handiger. Ga in de leer bij een compostmeester of scharrel digitaal je kennis bij elkaar.

De voordelen van samen composteren zijn:

  • Je recycleert je afval ten voordele van de planten en bloemen in je straat, de moes- of samentuin, de boomspiegel.
  • Je werkt aan betere contacten en meer sociale cohesie in je buurt.
  • Je zorgt voor minder CO2-uitstoot omdat er minder transport van GFT-afval nodig is.
  • Je hoeft je GFT-afval niet meer in huis te bewaren.
  • Het is goed voor je portemonnee: je hoeft geen groene GFT-zakken meer te kopen.
Compostbak
Gekookte etensresten horen niet thuis op de composthoop.

In Antwerpen

De stad Antwerpen helpt je om buurtcomposteren op te starten. Hier lees je hoe het werkt, wat wel en niet op de buurtcomposthoop mag en waar buurtcomposteren al is gestart.