Een wadi in je straat?

Water wordt door de klimaatopwarming een heet issue. Regenbuien zijn soms zeer kortstondig en heftig, waardoor het verkoelingseffect in een stad minimaal wordt. Een wadi vangt regenwater op en laat het traag in de bodem infiltreren.

De keuze voor een wadi is ingrijpend. Je legt het niet op een zondagochtend aan met enkele buren. De kans om een wadi in je straat te krijgen, is een unieke combinatie van verschillende factoren: geplande heraanleg, bereidheid van burgers om hiervoor te strijden, inzicht bij de stadsplanners, budgetten die het beleid toekent.

Wat is een wadi?

Schematische dwarsdoorsnede van een wadi
Een wadi heeft een beplante bovenlaag met doorlaatbare bodem. (beeld: atelierblauwgroen)

Wadi staat voor ‘waterafvoer door drainage en infiltratie’ en is Arabisch voor ‘dal’. Een wadi houdt regenwater vast en laat het traag in de bodem infiltreren. Een wadi heeft een beplante bovenlaag met doorlaatbare bodem. Onder deze laag bevindt zich een laag gevuld met grind, lavasteen of gebakken kleikorrels. Deze materialen hebben veel tussenruimte, waardoor het regenwater traag kan afstromen. Een wadi is beloopbaar, maar niet zwaar belastbaar.

Verblauwen en vergroenen

Wadi’s zijn een uitstekende manier om het stedelijke watersysteem te verbeteren. Regenwater van daken en wegen stroomt niet langer in de riolering, maar via bovengrondse goten of greppels in de wadi. Doordat wadi’s beplant zijn, vergroenen ze ook de stad. De planten dragen bij tot de stedelijke biodiversiteit.

Bewuster omgaan met water

Wadi’s maken onderdeel uit van een robuust regenwatersysteem. Omdat het wadisysteem in openbaar gebied ligt, moeten buurtbewoners geïnformeerd en betrokken worden. Dit bevordert de aanvaarding. Bijkomend voordeel: een bewuster gebruik van water, schoonmaakmiddelen en andere milieuverontreinigende stoffen.

Voordelen van een wadi

  • beperkt onderhoud
  • geringe kosten
  • goed integreerbaar in steden
  • verscheidenheid aan beplanting mogelijk
  • kansen tot multifunctionele inrichting, bijvoorbeeld een speelhelling

Als een wadi (nog) niet kan

tekst op gevel geschreven: "The next big thing will be al lot of small things"

Een wadi is werk voor gevorderden. Je kan al starten met andere ingrepen die je straat ontharden, verblauwen en vergroenen: regentonnen tegen gevels, een kleine wadi in je tuin, een ontharde voortuin of oprit, een groendak, geveltuinen