Ondersteuningsbeleid 2022 District Antwerpen

Deze presentatie bevat het overzicht van de toelagen met focus op de ​burgers, buurtwerkingen, bewoners. Het bevat drie grote blokken.

Blok 1: Buurt in bloei

biedt een kader voor het verkrijgen van ondersteuning voor vergroening en verblauwing op lokaal niveau.

Blok 2: Beleef je buurt

biedt een kader voor het verkrijgen van ondersteuning voor initiatieven die de wijk sterker maken en op een laagdrempelige manier gemeenschapsvorming bevorderen

Blok 3: Burgerbegroting

De burgerbegroting biedt ook een kader voor het verkrijgen van ondersteuning voor jou idee. Elk jaar worden er enkele thema’s gekozen door de burgers waarbinnen je idee moet passen. ‘Vergroenen’ en ‘verbinden’ zijn thema’s die bijna altijd terugkomen, in welke vorm dan ook. Alle informatie hierover is terugvinden op de website van de burgerbegroting: https://burgerbegroting.be/

De presentatie