Hoe communiceren met de buren?

Je straat in beweging brengen: er is veel communicatie voor nodig. Tussen zender en ontvanger moet een sterke boodschap staan. Maar ook context, kanaal, taal, bereidheid om te luisteren en feedback zijn van belang. Ga na of er geen ruis op de boodschap zit.

Het idee om van je straat een tuinstraat te maken, is fantastisch. Driewerf hoera. Het idee moet eerst gedeeld, vervolgens besproken en gekneed worden. Ten slotte volgen uitvoering en beleving. Een hele weg!

Yes we can

Om je buren in beweging te brengen, is het nodig drie aspecten in je communicatie te bespelen:

 1. YES – Spreek de buren aan op een verlangen, een droom. Daag hen uit. Werk aan vertrouwen. Zorg voor herkenning in je boodschap. Ken de noden en mogelijke oplossingen. Maak ze collectief om een ja te krijgen. Samen los je meer problemen op dan alleen.
 2. WE – Creëer verbondenheid. Maak een netwerk. Zoek naar wat de buren bindt. Breng enthousiasme, vrolijkheid en humor in de groep. Respecteer het positieve van een informele sfeer.
 3. CAN – Herken het vermogen van de groep. Woont er bijvoorbeeld een kunstenaar in de straat? Een taartenbakker? Zie de mogelijkheden van de locatie. Is er een breed voetpad in je straat? Een blinde muur? Benut het moment. Is er een feestelijk jubileum? Een historisch moment te herdenken? Werk aan ‘willen’ (nieuwsgierig maken, motiveren). Herken de eigenwaarde, talenten en ervaringen. Bouw succeservaringen in. Zoek naar de nodige vorming. Deel verworven inzichten.
Infobord van straatcomité
(Beeld: straatcomité Bump)

En plots heeft iemand een idee

Goede ideeën komen vaak onaangekondigd. Een buur raakt geïnspireerd tijdens een citytrip, pikt een idee op via social media of bedenkt zelf een actie … Die buur vertrouwt het idee toe aan anderen. Dan start de magie. 

Een tuinstraat creëer je niet alleen. Zodra er een kerngroepje is en enkele ideeën min of meer concreet zijn, kan de ‘buitenwereld’ betrokken worden.

 • Zender: een individu
 • Boodschap: we maken van onze straat een tuinstraat
 • Ontvanger: een aantal vertrouwelingen
 • Materiaal: inspirerende woorden
 • Kader: informeel, positief contact in een vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld tijdens een etentje; een formeler kader kan ook, bijvoorbeeld een overleg van het straatcomité.

Wil je eens wat weten?

De eerste keer dat je als kerngroep het idee deelt met de rest van de straat, moet je enthousiasme uitstralen. Je hebt lef nodig om ‘zotte’ ideeën waar te maken. Toon voorbeelden. Laat zien wat het globale plaatje is. Hou een minimale versie achter de hand, maar breng de grote droom alvast tot leven in de hoofden van de buren. 

Ondanks alle grootse ideeën, heb je rekening te houden met de draagkracht bij verandering. Niet iedereen is wild van vergroenen, verblauwen en verbinden.

Vergadermoment van straatcomité
Maak samen doelen van je dromen.

Hou een open communicatie, vergader op straat, nodig iedereen uit. Spreek je uit. Wees helder, open en oprecht. Vertel waarom het kernteam een tuinstraat wil. Toon foto’s van inspirerende voorbeelden. Zet de voordelen in de kijker. Maak concreet waar je heen wil.

 • Zender: de kerngroep
 • Boodschap: we hebben een positief idee voor een betere straat
 • Ontvanger: de buren
 • Materiaal: mooie beelden, frisse ideeën, lijst van de aan te spreken buren
 • Kader: verkennende gesprekken op straat, van buur tot buur. Spreek af wie welke buren aanspreekt. Zorg dat iedereen dezelfde boodschap geeft. Voorzie in beeldmateriaal. Maak een verslag van de reacties. Zet dat verslag als agendapunt op de vergadering van het straatcomité.

Ga tot de kern van de zaak

Zelfs binnen de kerngroep verschillen de ideeën. Verwacht je aan confronterende boodschappen van buren. Je pareert dit door open te staan voor alle twijfels, bezorgdheden en kritiek. De straat is publiek domein, je dient alle gebruikers te respecteren. Kinderen, gezinnen die geen auto bezitten en onbeschermde weggebruikers (alles zonder motor en stalen kooi) hebben nu vaak geen stem. Wellicht is er nu geen of te weinig aandacht voor groen, rust en alle aspecten die een gezond leven in de stad bevorderen. Daar zit de kracht van je verdediging: geen aanval op auto’s, niet het negeren van mobiliteitsnoden, maar de zorg voor een verbeterde omgeving, in de eerste plaats voor de zwaksten. Zo communiceer je over de kern van je zaak.

 • Zender: de kerngroep
 • Boodschap: waarom een tuinstraat een goed idee is
 • Ontvanger: de buren
 • Materiaal: heldere kernboodschap met argumenten
 • Kader: hou rekening met enthousiasme, onverschilligheid en tegenwerking. Toon begrip voor alle reacties. Licht rustig het verhaal van de tuinstraat toe.

Droom

Verzamel ideeën voor de tuinstraat. Leg de voorstellen van de kerngroep voor aan de grotere groep. Besef dat je met een selecte groep aan het werk bent geweest. Aanvullingen, opmerkingen, aanpassingen en tegenvoorstellen zijn welkom. Je richt hiervoor een open droomworkshop in. Iedereen is welkom. Alle ideeën zijn bespreekbaar. 

Vergeet niet de kinderen uit te nodigen. Geef extra aandacht aan hun zorgen én dromen. Het respect dat je aan hun inspraak geeft, straalt uit naar de rest van de groep. 

De workshop mag best op straat plaatsvinden als je voldoende ruimte hebt en niet te veel afleiding van passanten en lawaai. Indien de straat niet lukt, zoek een locatie in de buurt: een kantoorruimte, een zaaltje aan een restaurant … Vraag bij je lokale overheid na welke ruimtes beschikbaar zijn. Misschien kan je vergaderen in een ontmoetingscentrum of het lokaal van een plaatselijke vereniging. Maak een verslag van alle ideeën.

 • Zender: het kernteam
 • Boodschap: samen sterk
 • Ontvanger: de buren
 • Materiaal: vergaderruimte, inspirerende beelden, grote vellen papier, schrijfgerief, knutselmateriaal als je de de ideeën wil vormgeven, aanwezigheidslijst, verslagnemer
 • Kader: bewaak de positieve sfeer. Smoor negativiteit in de kiem. Focus op wat verbindt.
Infobord van straatcomité
(Beeld: straatcomité Bump)

Van droom naar daad

De ideeën zijn verzameld. Je kan nu selecteren. In deze fase ga je de straat realistisch vormgeven op maat van de consensus. Verantwoordelijkheden dienen nu uitgesproken te worden. Maak enerzijds een overzicht van de taken voor de realisatie en anderzijds van de talenten van de buren. Wat is het netwerk van de straat? Wie kent wie? 

Deel de plannen met de buren en mogelijk ook met de openbare diensten. Wie neemt welke taak op?

 • Zender: het kernteam
 • Boodschap: de buren in de straat hebben plannen
 • Ontvanger: de buren en eventueel ook de openbare diensten
 • Materiaal: duidelijk en realistisch plannen via een gesloten facebookgroep, een open vergadering op straat, beelden die inspireren en taal die enthousiast maakt
 • Kader: zorgen voor consensus is winnen op lange termijn. Om een gedragen beslissing te nemen moet iedereen soms een stap terugzetten. Twee stappen vooruit en één stap terug is ook een vorm van vooruitgaan.
 • Tijd om je externe communicatie aan te scherpen. Haal alles boven wat je boodschap uitdraagt: raamaffiches, infobord, aanspreekpersonen …

Ze is er!

Maak van de start van je tuinstraat een feestelijk moment. Dat kan ook zonder springkasteel of kinderanimatie. Feest op het ritme van je straat. Wie wil bakken? Wie vraagt ondersteuning bij de lokale overheid? Wie maakt de raamaffiches? Wie maakt een persbericht? Wat doe je voor de kinderen? Wie heeft feestlichtjes?

Infobord van straatcomité
Het leven zoals het is.

Verzamel alle talenten van je straat. Geef ruimte aan spontane initiatieven. Deel de takenlijstjes. Deel de foto’s van alle fijne momenten.

Maak een verslag van alle verdere momenten. Hou een logboek bij van het leven in de tuinstraat.

 • Zender: het kernteam
 • Boodschap: blij dat we van onze straat samen een tuinstraat maken
 • Ontvanger: de buren 
 • Materiaal: heldere kalender, duidelijke afspraken via verslagen van overlegmomenten
 • Kader: samen genieten en de positiefste krachten inzetten