Maak plaats voor fietsen

Een fiets stallen in je straat is niet evident. Het mag niet op de parkeerstrook. Je wil de doorgang op het voetpad niet belemmeren. Je wil je fiets verankeren met een kettingslot. Dring er bij de overheid op aan om een fietsenstalling in je straat te krijgen.

In de stad beschikken slechts weinig bewoners over een binnenruimte om hun fiets te parkeren. Zowel de overheid als privé-ondernemingen creëren parkeerplaatsen voor auto’s. De fietser hoeft zich niet in een hoek te laten zetten. Er zijn opties.

Buurtfietsenstalling of fietsenrek

Overdekte openbare fietsenstallingen zijn er amper. Aan treinstations vind je soms beveiligde openbare fietsenstallingen. Fietsbeugels zijn wijdverspreid in de stad. Het aantal fietsen vastgeklonken aan boompjes, verkeersborden, werfschuttingen … toont de grote nood aan meer fietsbeugels.

Ingang buurtfietsenstaalling
Is er ruimte voor een buurtfietsenstalling in je straat?

In Antwerpen zijn er twee mogelijkheden om extra ruimte voor fietsers te verkrijgen: buurtfietsenstalling en fietsenrek. Het is aan burgers om hierin de eerste stap te zetten. Bij de onderhandeling voor het fietsenrek ijver je best om geen ruimte van voetgangers in te nemen. Fietsenrekken verdienen hun plek op de parkeerstrook. De fietsbeugels worden beveiligd met een stevig paaltje.

Wat met de bakfiets?

Een bakfiets heeft extra ruimte nodig. Weinig fietsenstallingen zijn hierop voorzien. Pas als je bakfiets breder dan één meter is, mag je die op de parkeerstrook plaatsen. Een veilige optie is dat niet omdat je je fiets daar niet kunt verankeren.

bakfiets
Bakfietsen veroveren de stad (Beeld: Antwerpenize)

Er zijn plannen om in de toekomst te voorzien in specifieke ruimte voor bakfietsen. Help je lokale overheid door de nood aan extra ruimte voor fietsers door te geven. Of start met de plannen van een eigen groene fietsenstalling.