Start je tuinstraat

Van plan om je straat te vergroenen of te ontharden? Betrek je buren bij je actie. Goede contacten en afspraken maken het groen- en waterbeheer straks een pak gemakkelijker. Gebruik onderstaand stappenplan om de betrokkenheid te vergroten en participatie waar te maken.

Stap 1: Spreek een aantal buren aan, start een klein straatteam op

Spreek een aantal bewoners in je straat aan. Contacteer buren die je al min of meer kent. Overtuig hen om mee te werken. Vraag de leden van dit groepje of ze nog mensen in de straat kennen die interesse hebben om deel uit te maken van het organiserend team. Probeer een afspiegeling te zijn van de diversiteit in je straat. Hou het aanvankelijk informeel, open en bescheiden. Leg de lat niet te hoog. Bouw een vertrouwensband op. Start eventueel een Whatsapp- of mailgroepje

Stap 2: Maak samen een plan

Kom met het straatteam samen. Dat kan op de stoep, in een woonkamer en in tijden van corona ook online (via Praatbox bijvoorbeeld). Organiseer een kennismakingsronde: hoe lang wonen de deelnemers al in je straat, waarom zijn ze hier komen wonen, waar dromen ze van, wonen ze graag in de straat …? Verzamel vervolgens ideeën voor je project of voor toekomstige straatactiviteiten.

Buren vergaderen op straat
Kom met je straatteam samen. Zet stoeltjes op de stoep.

Stap 3: Breng je buren in kaart

Denk na over hoe je iedereen bereikt: wie kent wie, wie contacteert wie (op termijn)? Verzamel contactgegevens: namen, huisnummers, gsm-nummers en mailadressen. Je kan ook deur aan deur gaan. Dat is een meerwaarde, ook al lijkt het een hele opgave. Wees niet opdringerig, maar uitnodigend. Een community bouwen vraagt tijd.

Op plan van de straat huizen met draden aan elkaar verbonden
Wie kent wie in je straat?

Stap 4: Breng je buren de eerste keer samen

De meest laagdrempelige straatactiviteit is een burendag. Spreek samen een moment en een locatie in je straat af, zet je stoelen op de stoep en sla praatjes met je buren. Mensen kunnen een hapje en een drankje meebrengen. Niets moet, alles mag. Leer je buren stap voor stap beter kennen. Andere laagdrempelige straatactiviteiten zijn een lentepoets, een speelstraat

Stap 5: Voeg personen toe aan je straatcollectief

Voeg info toe aan je adressenbestand en nodig mensen uit voor je Whatsapp- of mailgroep.  Geleidelijk aan leren je buren elkaar beter kennen, beginnen ze vragen te stellen aan elkaar etc. Als je in een lange straat woont, overweeg om de grote groep op te splitsen in kleinere groepen. Belangrijk is dat je in de kleinere groepjes ook de diversiteit van je straat behoudt. In de kleinere groepjes kan je gerichter geïsoleerde buren bereiken. Belangrijk is dat er goede communicatie blijft tussen de kleinere groepjes.

Tekeningen van kinderen over hoe ze de straat willen inrichten
Laat de kinderen mee dromen tijdens je straatactie.

Stap 7: Opvolging

Hou tijdens de uitvoering van je plan of project contact met de buren en andere betrokkenen. Spreek af en toe af om het verloop van het traject te bespreken. Nodig een ambtenaar, een schepen, een expert uit.

Stap 8: Blijf openstaan voor nieuwe mensen en nieuwe ideeën

In een straat in de stad komen continu nieuwe mensen wonen. In veel straten wonen erg diverse bewoners, met verschillende gewoonten en noden. Probeer zoveel mogelijk open te staan voor alle buren en ideeën. Probeer je straatcollectief continu te vernieuwen. Kijk voorbij je eigen ideeën. Steun je buren als ze iets willen uitproberen. Mislukken mag. Hou je groep open en dynamisch. Respecteer ieders keuzes en voorkom conflicten. Als je iemand lang niet hoort, stuur haar of hem een berichtje of steek een briefje in de bus.

Maak afspraken over het beheer van het groen in je straat. Verdeel de taken.

Stap 9: Beheer

Is er na je actie beheer nodig (van boomspiegels, geveltuinen, regentonnen…)? Maak afspraken, verdeel rollen en taken zodat het voor iedereen haalbaar blijft. Ideaal is om jaarlijks één of twee collectieve poets- en klusmomenten te organiseren, in voor- en/of najaar. Ga na of een buurtcontract tot de mogelijkheden behoort. Zo’n buurtcontract gaat uit van gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking met de overheid. 

Een leuke extra is een communicatiebord in je straat. Je kunt er affiches hangen of flyers over activiteiten in je straat of buurt, info over gemaakte afspraken over onderhoud van de parklet, tekeningen van kinderen, foto’s van het voorbije straatfeest …