Geloof in bomen

Elke straat heeft nood aan bomen. Ze kleuren de seizoenen. Ze zuiveren de lucht. Ze verkoelen de stad. Ze temperen het lawaai. Bomen sieren boulevards, pleinen, parken, tuinen en straten.

Elke straat heeft boomknuffelaars. En boomzagers. Voor de laatsten staan bomen in de weg, nemen ze parkeerplaats in, zijn hun schaduwen te breed of is er te veel gedoe met de bladeren. 

Vroeger waren bomen noodzakelijk als herkenningspunt, grondstof, brandstof. Vandaag zijn ze van levensbelang voor de planeet. Bomen in de stad zijn meestal een kort leven beschoren. Ze worden zelden twintig jaar. De druk op de openbare ruimte, gebrek aan ruimte voor wortels en kruin, vervuiling van lucht en bodem wegen zwaar op het leven van een jonge boom. Je mag van geluk spreken als je een toekomstboom in je buurt hebt.

Getekend silhouet van een boom
Het idee voor een boom in de straat is best gedragen door de buurtbewoners.

Hoe krijg je een boom in je straat?

Je kan alvast starten met kleine bomen in plantenbakken. Verder heb je veel obstakels te nemen. Bundel de burenenergie om resultaat te boeken.

  • Het idee voor een (extra) boom moet gedragen zijn door de buurtbewoners. Weetje: een sympathieke campagne is snel opgestart.
  • De stadsplanners moeten mee zijn met het idee. Weetje: een stoere zomereik heeft een boomspiegel van niet meer dan 20 m2 nodig..
  • Er mogen geen obstakels in de grond zitten. Weetje: de ondergrond is soms geprivatiseerd door bedrijven, maar laat je ijver daardoor niet verstommen.
  • Je moet wachten op heraanleg van je straat. Als dat moment zich aanbiedt, ben je als burger best alert, assertief, deskundig en volhardend om van je straat maximaal een leefstraat te maken. Weetje: op een opbouwende manier communiceren met de overheid, met kennis én een droom, dwingt respect af. 
  • Bij overlast door snelheidsduivels is er een kans dat je gehoor vindt voor een ingreep in de straat. Dat is hét moment om naast verkeersremmers ook bomen op het plan te zetten. Weetje: het inplannen van bomen is (nog) geen automatisme. Zet zelf de eerste stap. 
Getekend silhouet van een boom
Bomen maken de stad beter bestand tegen de klimaatverandering.

Zoek kansen

Zijn er voortuinen? Breng enthousiasme in de straat waardoor het (samen) planten van bomen een feestelijke aangelegenheid is. 

Is er een braakliggend terrein in de buurt? Overtuig de eigenaar om enkele bomen te planten. In ruil voor spontaan buurttoezicht en eventueel licht onderhoud van het groen vergroot je de bereidwilligheid. Geraak je niet in contact met de eigenaar? Hanteer een zaadbommenstrategie en verbeter de plek met enkele jonge boompjes.

Getekend silhouet van een boom
Bomen zijn er voor alle generaties.

Zaad in het bakje

Naast de positieve milieu- en klimaatimpact zijn er nog tal van andere argumenten voor meer bomen in de stad.

  • Bomen renderen. Ze maken een straat/plein/stad aantrekkelijker, gezonder, socialer, comfortabeler, veiliger en beter bestand tegen de klimaatverandering. Weetje: in winkelstraten met bomen zijn consumenten bereid tot twaalf procent meer te betalen voor gelijkaardige producten en diensten dan in straten zonder bomen. Voor huiseigenaren betekent het een meerwaarde van hun pand.
  • Bomen zijn er voor alle generaties. Jong én oud voelen zich aangetrokken door een boom. 
  • Bomen remmen autoverkeer. Enerzijds is er het optische effect waardoor autobestuurders vertragen. Anderzijds trekken bomen voetgangers en fietsers aan. 
  • Bomen versterken de sociale cohesie. Bomen verminderen stress. Weetje: bomen verlagen crimineel gedrag door hun kalmerend effect.