Verover braakliggend terrein

Vrije ruimte in de stad is schaars. Er zijn nochtans – achter schuttingen, naast vervallen gevels, bij verlaten gebouwen – vrije ruimtes die niemandsland lijken te zijn. Tijd voor een upgrade van deze verstilde werelden.

Je kan geen plaats genoeg hebben. Er is zoveel te bedenken waarvoor je straat extra ruimte kan gebruiken. Braakliggend terrein kan dienstdoen als moestuin of samentuin of als een plaats voor een composthoop of kippenren. Je kunt er ook een aanhangwagen, caravan of materiaal voor het straatfeest stockeren. De plek kan dienstdoen als speel-, hang- of feestplek.

Oase van rust

Via Google satellietzicht kan je speuren naar een groene of lege ruimte die onbenut is. Mogelijk staat er een pracht van een klimboom te wachten op spelende kinderen. Mogelijk ontdek je er een plantvriendelijke biotoop. Mogelijk is het een oase van stilte. Mogelijk is het een puinhoop. Plant er eventueel een speelboom.

Creatieve ingrepen geven de open ruimte een meerwaarde voor de buurt.

Zie je mogelijkheden om het terrein om te vormen, neem dan contact op met de eigenaar. De kans is groot dat de vraag om het perceel tijdelijk een nuttige functie te geven in goede aarde valt. 

Mogelijk ontdek je op het braakliggend terrein een plantvriendelijke biotoop.

Ontharden

Is de plek verhard, vraag dan op zijn minst om het terrein te laten ontharden. Stel voor om het terrein afvalvrij te houden, om elke vorm van sluikstort te melden. In ruil voor dit eenvoudige beheer krijg je mogelijk toelating om het terrein te gebruiken als een extra voor buurtvriendelijke initiatieven.