Organiseer een lentepoets

De ingrediënten van een lentepoets: de stoep vegen, zwerfvuil oprapen, plantjes verzorgen en een babbeltje slaan met je buren. De straat samen netjes maken, is werk waaraan je plezier beleeft. Betrek zoveel mogelijk straatbewoners.

De Antwerpse lentepoets is ontstaan als een burgerinitiatief, van onderuit. District Antwerpen heeft snel de kracht van deze actie erkend en ondersteund. Ondertussen is het een traditie geworden. Veel straten, buurten en districten doen mee.De acties variëren per straat, net zoals de ondersteuning per district.

Een dag om plannen te smeden

Tijdens de poetsactie vegen buren de stoep, onderhouden ze geveltuinen en boomspiegels. Klussen op straat is een optie: plantenbakken plaatsen en vullen, tegels uitbreken voor gevelgroen, nestkastje ophangen aan de buurtboom, voortuinen samen vergroenen …

Buren zitten op een bank en eten samen
Samen een hapje eten na de lentepoets

Op het einde van de poetsbeurt is het tijd voor koffie, thee, fruitsap en een broodje. Hét moment om nieuwe plannen te smeden voor … je tuinstraat.