Kies voor kippen

Kippen kunnen in een stad leven. Ze zijn grappig en nuttig. Geef ze ruimte en de juiste verzorging en voor de rest scharrelen ze hun kostje bij elkaar. Met kippen in de buurt hoef je geen voedsel te verspillen. Ze verwerken heel wat keukenresten. Wat ze niet opeten, kan je meestal goed composteren.

Enkele kippen zijn snel een attractie voor kinderen in de buurt. Het houden van kippen vraagt vooral ruimte. Een onbenut deel van een plein? Een niemandsland in een woonblok? Een braakliggend terrein? Dat is mogelijk dé plek voor een kippenren.

Stadskippen in hun hok
Kippen houden van een ruime, rustige, schaduwrijke plek.

Op het Zuster-der-Armenplein in Antwerpen loopt een geslaagd collectief project met kippen. Het kreeg de naam Spilkiekes. De kippen helpen er groenafval te verwerken tot compost voor de samentuin.

Enkele ervaringen van de initiatiefnemers:

  • Onderschat het houden van dieren in de stad niet. Kippen vergen dagelijkse zorg. Dat hoef je niet alleen te doen. Bij de Spilkiekes engageren een achttal gezinnen zich om één vaste dag per week de kippen te verzorgen. Voederen gebeurt dagelijks, het hok poetsen één keer per week.
  • Kies de locatie met zorg: kipvriendelijk (rustig, schaduwrijk, voldoende ruim en met los zand waarin de kip een zandbad kan nemen) en buurtvriendelijk (geen geurhinder, toegankelijk).
  • Zorg voor een goede rolverdeling van bij de start. Omschrijf helder taken en verantwoordelijkheden. Wie krijgt de eitjes? Verdeel het dagelijks beheer onder buren: ieder een vaste dag werkt het best, plus enkele buren op de ‘reservebank’. Duid een contactpersoon aan, zowel voor de omgeving als voor de stad. 
  • Maak afspraken over de kwaliteit van en het toezicht op voeding en water
  • Zet met de medebeheerders een communicatiekanaal op, bijvoorbeeld via Whatsapp. 
  • Voor enkele kippen heb je geen vergunning nodig. Contacteer wel de eigenaar van de grond en je lokale bestuur. Tracht je weg te vinden in de overheidsdiensten die je kunnen ondersteunen. Wie is verantwoordelijk voor de locatie? Welke dienst ontfermt zich over het welzijn van de kippen? Zijn er subsidies? 
  • Hoeveel kost het? Reken 1.500 euro om een degelijke kippenren te bouwen en het project op te starten. 
  • Wil jij ook Spilkiekes in je buurt? Gewoon doen! Lees hier het gedetailleerde negendelige stappenplan na.
Bruine kip en witte haan in hun ren
Wel of geen haan? Praat eerst met je buren. Niet iedereen houdt van gekraai.

Twee gevederde links

  • Velt heeft advies voor het houden van kippen. Waar plaats je een kippenren? Welke rassen zijn geschikt voor de stad? Zet je een haan in het kippenhok? Wat tijdens hitte? Hoe bestrijd je bloedluizen?
  • Kippen en kinderen: een mooie getuigenis van een mama van vier kinderen en elf kippen.